Zakres usług

Audyty bezpieczeństwa

Audyty bezpieczeństwa przeprowadzane prze certyfikowanego eksperta ds. bezpieczeństwa maszyn w postaci raportów opisujących aktualny stan bezpieczeństwa oraz szacowany poziom ryzyka dla poszczególnych zagrożeń oraz zalecenia projektowe w celu dostosowania maszyn do stanu zgodności z wymaganiami zasadniczymi lub minimalnymi na podstawie obowiązującymi norm i przepisów.
Zakres audytu bezpieczeństwa zawiera również ocenę systemu elektrycznego i systemu sterowania związanego z bezpieczeństwem jak również elementów bezpieczeństwa zainstalowanych na maszynie lub linii produkcyjnej.

Kontrola bezpieczeństwa – wstępna i okresowa kontrola maszyn

Zgodnie z wymaganiami przepisów dotyczących użytkowania maszyn, pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić wstępną kontrolę bezpieczeństwa maszyn po zainstalowaniu a przed pierwszym użyciem oraz okresowej kontroli bezpieczeństwa maszyn.
Kontrole wstępne i okresowe zlecone firmie Invelogic są przeprowadzane przez Certyfikowanego ekspert ds. bezpieczeństwa maszyn.

Kontrola bezpieczeństwa systemów wyposażonych w kurtyny optyczne

Bezpieczeństwo maszyn może ulegać pogorszeniu wraz z wiekiem maszyny. Dotyczy to głównie maszyn wyposażonych w kurtyny optyczne gdzie bezpieczeństwo uzależnione jest od czasu zatrzymania niebezpiecznych ruchów maszyny.
Kontrola kurtyn optycznych obejmuje pomiary czasu zatrzymania maszyn, ocenę poprawności instalacji kurtyn bezpieczeństwa oraz ogólną ocenę zaimplementowanych środków ochronnych.

Wsparcie projektowe dotyczące bezpieczeństwa maszyn i procesów

Usługa wsparcia projektowego przy realizacji projektów polega na konsultacjach eksperta firmy Invelogic w dziedzinie bezpieczeństwa. Usługa, w zależności od zakresu może obejmować:
• Konsultacje w sprawie projektu osłon mechanicznych
• Weryfikacja projektu mechanicznego osłon
• Konsultacje w sprawie odległości bezpieczeństwa
• Konsultacje w sprawie projektu systemu sterowania związanego z bezpieczeństwem
• Konsultacje w sprawie doboru komponentów bezpieczeństwa do systemu sterowania
• Weryfikacja projektu elektrycznego systemu sterowania związanego z bezpieczeństwem
• Wyznaczenie wymaganego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z norma PN EN ISO 13849-1
• Weryfikacja osiągniętego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z norma PN EN ISO 13849-1

Walidacja bezpieczeństwa

Usługa walidacji polega na przeprowadzeniu fizycznej inspekcji oraz analizy projektu w celu potwierdzenia, że wyspecyfikowane wymagania zostały osiągnięte. Walidacja jest przeprowadzana zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 13849-2 dla systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem.

Wsparcie eksperckie w czasie procesu inwestycyjnego związanego z zakupami maszyn

W czasie procesu inwestycyjnego związanego z zakupami nowych maszyn, w zależności od zakresu wykonujemy:
• Definiujemy wymagania dla nowych maszyn w zakresie bezpieczeństwa
• Opiniujemy dokumentację dostarczaną przez producentów maszyn
• Wspieramy producentów na etapie projektowania
• Bierzemy udział w odbiorach maszyn u producenta (Factory Acceptance Test)
• Bierzemy udział w odbiorach końcowych u Klienta (Site Acceptance Test)

Szkolenia

Aktualna oferta szkoleń obejmuje następujące pozycje:
• Podstawy bezpieczeństwa maszyn
• Bezpieczeństwo maszyn – Odpowiedzialność i obowiązki producenta maszyn
• Bezpieczeństwo maszyn – Ocena ryzyka dla maszyn przemysłowych
• Bezpieczeństwo maszyn – Redukcja ryzyka związanego z maszynami
• Bezpieczeństwo maszyn – Obowiązki pracodawcy związane z uruchomieniem maszyn w zakładzie – zakup, modernizacja, import maszyn
• System Log Out / Tag Out – Bezpieczna naprawa i konserwacja maszyn
• Projektowanie układów bezpieczeństwa wg normy PN-EN ISO 13849.
• Bezpieczeństwo maszyn – Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE – Wymagania zasadnicze
• Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania Minimalne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *