Zakres usług

Audyty bezpieczeństwa Audyty bezpieczeństwa przeprowadzane prze certyfikowanego eksperta ds. bezpieczeństwa maszyn w postaci raportów opisujących aktualny stan bezpieczeństwa oraz szacowany poziom ryzyka dla poszczególnych zagrożeń oraz zalecenia projektowe w celu …